Jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej.

Głównym naszym celem jest prowadzenie wspólnego przedsięwzięcia w oparciu o naszą osobistą pracę, wzajemne wsparcie, dążenie do wzrostu poczucia własnej wartości. Chcemy tworzyć wspólnotę ludzi, którzy mają wspólny cel, promować przedsiębiorczość oraz kreować pozytywny wizerunek sektora ekonomii społecznej.

Przedmiotem naszego przedsięwzięcia jest niesienie pomocy seniorom, osobom niepełnosprawnym, opieka nad dziećmi, a także propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.

Opieka nad ciężko chorym, osobą starszą lub dzieckiem to wyzwanie przed którym stoi coraz więcej osób. Starzejące się społeczeństwo, zmieniający się system ochrony zdrowia oraz pęd życia to smutna rzeczywistość wokół nas. Często członkowie rodzin to ludzie pracujący zawodowo i sami nie mogą zająć się swoimi najbliższymi. Nasze opiekunki gotowe są na każde wyzwanie, jakie niesie pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i dzieciom.

Ponadto, prowadzimy wypożyczalnię sprzętu medycznego oraz świadczymy usługi sprzątające.

Zapraszamy do współpracy.

Wybierając naszą ofertę wspierasz przedsiębiorstwo społeczne – nasze zyski przekazujemy na cele społeczne.